CÁP CHỐNG CHÁY CXV/Fr 1x6-0.6/1kV


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA DÂY CHỐNG CHÁY CX/FR:
   ( Tech. Characteristics of unsheathed cable CX/FR):
 
1/ Loại CX/FR ruột không ép chặt (NC conductor)
 
 

 

Ruột dẫn-Conductor
Bề dày
cách điện
Insul. thickness
Đường kính tổng
 
Overall diameter
Khối lượng cáp (gần đúng)
 
Approx. Weight
Đ. Trở DC ở 20OC
(max)
RDC at 200C
(Max)
Mặt cắt
danh định
Nominal area
Kết cấu
Structure
Đ/kính
ruột dẫn
Conductor dia.
mm2
N0/mm
mm
mm
mm
kg/km
W/km
1
7/0,425
1,275
0,7
2,7
14
18,10
1,5
7/0,52
1,56
0,7
3,0
19
12,10
2
7/0,60
1,80
0,7
3,2
24
9,43
2,5
7/0,67
2,01
0,7
3,4
29
7,41
3,5
7/0,80
2,40
0,7
3,8
39
5,30
4
7/0,85
2,55
0,7
4,0
44
4,61
5,5
7/1,00
3,00
0,7
4,4
59
3,40
6
7/1,04
3,12
0,7
4,5
63
3,08
8
7/1,20
3,60
0,7
5,0
83
2,31
10
7/1,35
4,05
0,7
5,5
103
1,83
11
7/1,40
4,20
0,7
5,6
111
1,71
14
7/1,60
4,80
0,7
6,2
142
1,33
16
7/1,70
5,10
0,7
6,5
160
1,15
22
7/2,00
6,00
0,9
7,8
223
0,84
25
7/2,14
6,42
0,9
8,2
254
0,727
30
7/2,30
6,90
0,9
8,7
291
0,635
35
7/2,52
7,56
0,9
9,4
347
0,524
38
7/2,60
7,80
1,0
9,8
372
0,497
50
19/1,80
9,00
1,0
11,0
478
0,387
60
19/2,00
10,00
1,0
12,0
586
0,309
70
19/2,14
10,70
1,0
12,7
668
0,268
80
19/2,30
11,50
1,1
13,7
772
0,234
95
19/2,52
12,60
1,1
14,8
922
0,193
100
19/2,60
13,00
1,2
15,4
985
0,184
120
19/2,80
14,00
1,2
16,4
1137
0,153
125
19/2,90
14,50
1,2
16,9
1218
0,147
150
37/2,30
16,10
1,4
18,9
1492
0,124
185
37/2,52
17,64
1,6
20,8
1796
0,099
200
37/2,60
18,20
1,6
21,4
1908
0,094
240
61/2,25
20,25
1,7
23,6
2344
0,0754
250
61/2,30
20,70
1,7
24,1
2446
0,0738
300
61/2,52
22,68
1,8
26,3
2931
0,0601
325
62/2,60
23,40
1,9
27,2
3124
0,0576
400
61/2,90
26,10
2,0
30,1
3875
0,0470

 

 
2/ Loại CX/FR ruột ép chặt (CC Conductor)
 

 

Ruột dẫn-Conductor
Bề dày
cách điện
Insul. thickness
Đường kính tổng
 
Overall diameter
Khối lượng cáp (gần đúng)
 
Approx. Weight
Đ. Trở DC ở 20OC
(max)
RDC at 200C
(Max)
Mặt cắt
danh định
Nominal area
Kết cấu
Structure
Đ/kính
ruột dẫn
Conductor dia.
mm2
N0/mm
mm
mm
mm
kg/km
W/km
16
7/1,73
4,74
0,7
6,1
158
1,15
22
7/2,03
5,58
0,9
7,4
220
0,84
25
7/2,17
5,97
0,9
7,8
250
0,727
30
7/2,33
6,42
0,9
8,2
287
0,635
35
7/2,56
7,03
0,9
8,8
343
0,524
38
7/2,64
7,25
1,0
9,3
367
0,497
50
19/1,83
8,37
1,0
10,4
473
0,387
60
19/2,03
9,30
1,0
11,3
580
0,309
70
19/2,17
9,95
1,0
11,9
661
0,268
80
19/2,33
10,70
1,1
12,9
765
0,234
95
19/2,56
11,72
1,1
13,9
913
0,193
100
19/2,64
12,09
1,2
14,5
975
0,184
120
19/2,84
13,02
1,2
15,4
1126
0,153
125
19/2,94
13,49
1,2
15,9
1206
0,147
150
37/2,33
14,97
1,4
17,8
1479
0,124
185
37/2,56
16,41
1,6
19,6
1780
0,099
200
37/2,64
16,93
1,6
20,1
1892
0,094
240
61/2,28
18,83
1,7
22,2
2326
0,0754
250
61/2,33
19,25
1,7
22,6
2427
0,0738
300
61/2,56
21,09
1,8
24,7
2909
0,0601
325
61/2,64
21,76
1,9
25,6
3100
0,0576
400
61/2,94
24,27
2,0
28,3
3846
0,0470

 

 

3/ Loại 1 lõi CXV/FR (1 core cable) :
 

 

Ruột dẫn-Conductor
Bề dày
cách điện
Insul. thickness
Bề dày
vỏ
Sheath thickness
Đường kính tổng
 
Overall diameter
Khối lượng cáp (gần đúng)
 
Approx. Weight
Đ. Trở DC ở 20OC
(max)
RDC at 200C
(Max)
Mặt cắt
danh định
Nominal area
Kết cấu
Structure
Đ/kính
ruột dẫn
Conductor dia.
mm2
N0/mm
mm
mm
mm
mm
kg/km
W/km
1
7/0,425
1,275
0,7
1,4
5,5
41
18,10
1,5
7/0,52
1,50
0,7
1,4
5,8
48
12,10
2
7/0,60
1,80
0,7
1,4
6,0
55
9,43
2,5
7/0,67
2,01
0,7
1.4
6,2
61
7,41
3,5
7/0,80
2,40
0,7
1.4
6,6
75
5,30
4
7/0,85
2,55
0,7
1.4
6,8
80
4,61
5,5
7/1,00
3,00
0,7
1.4
7,2
98
3,40
6
7/1,04
3,12
0,7
1.4
7,3
104
3,08
8
7/1,20
3,60
0,7
1.4
7,8
126
2,31
10
7/1,35
4,05
0,7
1.4
8,3
150
1,83
11
7/1,40
4,20
0,7
1.4
8,4
158
1,71
14
7/1,60
4,80
0,7
1.4
9,0
194
1,33
16
7/1,70
5,10
0,7
1.4
9,3
213
 
|

Đối Tác

  • dien-luc-vn-14670127156.jpg
  • cotecco-14670129432.jpg
  • vinaconec-14670130909.jpg
  • dt4-14640569147.png
  • cienco4logo-14670136588.gif
  • cienco6logo1-14670137373.gif
  • cienco5-14670138958.jpg